1

Pirmieji žingsniai užsiregistravus randu.lt

Kaip pridėti skelbimą?

Skelbimą galite pridėti prisijungę prie savo randu.lt paskyros, skiltyje paspaudus ikoną Kurti naują skelbimą dešinajame viršutiniame kampe.

Kurdami skelbimą neapkraukite pozicijos pavadinimo nereikšmingais žodžiais. Pvz., jei ieškote pardavėjo, nerašykite "Ieškomas pardavėjas darbui Vilniuje". Pozicijai nurodyti užteks ir vieno žodžio, o visą kitą informaciją galėsite nurodyti pačiame skelbime.

Skirkite dėmesį pildydami naudas, kurios kandidato lauks įmonėje. Nerašykite, jog įmonė siūlo visas socialines garantijas ar suteikia visas darbui reikalingas priemones. Pabandykite kitaip atkreipti kandidato dėmesį ir pagalvoti apie naudas, kurios tikrai ''užkabins'' potencialų darbuotoją.

Būtinai nurodykite tikslų darbo užmokestį ir darbo grafiką. Kandidatui šie du punktai ypač svarbūs.
Kaip pridėti tinkamus klausimus prie skelbimo?

Klausimus kandidatui galite pridėti užpildžius skelbimo informaciją arba redaguojant skelbimą.

Klausimai yra skirti padėti jums greičiau identifikuoti kandidato tinkamumą atvirai pozicijai. Orientuokitės į tai, ko reikalauja poziciija ir į informaciją, kuri yra kritinė ir gali nulemti kandidato tinkamumą. Pateikiame kelis tikslingų klausimų pavyzdžius: Ar galite dirbti naktimis?; Ar galite dirbti savaitgaliais?; Ar turite XZY sertifikatą?; Kada galite pradėti dirbti?

Kandidatas visada pateiks šią informaciją: išsilavinimą, profesinę patirtį ir kalbų gebėjimus.
2
Kaip aktyvuoti skelbimą?

Užpildžius visą skelbimo informaciją ir pridėjus klausimus liks aktyvuoti skelbimą. Norint tai padaryti, Jums reikės nueiti į skiltį Skelbimai ir paspausti ikoną Aktyvuoti. Jei skelbimą norite sustabdyti - tai galite padaryti paspaudus ikoną Sustabdyti bet kuriuo metu.

Pridėtą skelbimą visada galite redaguoti, pridėti/pakeisti informaciją ir pan. Tai padaryti galite paspaudus Redaguoti.
3