Kiek laiko galima "stovėti" darbo biržoje?

Jei nutiko taip, kad šiuo metu esate arba neturkus būsite registruotas darbo biržoje, svarbu žinoti kiek laiko gausite nedarbo socialinio draudimo išmoka ir kada ji yra skiriama.
1
Kiek laiko galima buti registruotam darbo birzoje
Nepriklausomai nuo Jūsų sukaupto darbo stažo, bedarbio pašalpą galite gauti 9 mėnesius. Taip pat yra taikomos išimtys, kada galite išmoka gali būti pratęsta, plačiau skaityti galite čia. Būtina atkreipti dėmesį, kad nedarbo pašalpą galite gauti tik tuomet, jei:

  • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. dirbote ir Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos;
  • registravotės Užimtumo tarnyboje;
  • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
  • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
  • per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
  • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijote pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

    Visą informaciją rasite šiame puslapyje.